Utbildning

TRIS skräddarsyr anpassade utbildningar efter din organisations eller arbetsplats särskilda behov.

TRIS utbildningspaket grundar sig på både forskning om och mångårig praktisk erfarenhet med målgruppen. Utbildningarna är riktade till yrkesverksamma och andra aktörer som möter barn och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Våra utbildningar utvärderas kontinuerligt och har genom åren fått mycket goda resultat.

Nedan presenteras en övergripande modell över hur man kan sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket från TRIS.

Vid förfrågan om TRIS utbildning, kontakta oss på
E-post: info@tris.se
Växel: 0774 - 40 66 00