Publikationer

Inom TRIS kompetenshöjande verksamhet arbetar vi med att utveckla metoder och arbetssätt som syftar till att olika aktörer och verksamheter ska kunna erbjudas verktyg för att kunna göra både långsiktiga och kortsiktiga insatser i ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Samtliga publikationer från TRIS går antingen att ladda ner kostnadsfritt på hemsidan eller beställa.

Exempelvis innehåller TRIS publikationer metodstöd för hur man inom en verksamhet kan utarbeta en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS publikationer innefattar också gruppmaterial om hur man kan arbeta med tjejgrupper i särskolan i syfte att förebygga utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld.

TRIS har även en unik kompetens och erfarenhet kring målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.