Handledning

TRIS erbjuder handledning i många olika former. Handledningen är ett utmärkt komplement till våra utbildningar, men den kan också utformas helt oberoende av en genomgången utbildning från TRIS.

TRIS kan till exempel:

  • Handleda yrkesverksamma i att ta fram handlingsplaner för sin verksamhet i arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld.

  • Bistå med handledning i enskilda ärenden som rör personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

  • Handleda hela arbetsgrupper med olika behov av kompetenshöjning eller i särskilda ärenden med inslag av hedersproblematik.

Handledningens innehåll anpassas efter de behov som finns inom Er verksamhet. Tidsåtgången för varje handledningstillfälle och för det sammantagna handledningsuppdraget är beroende av uppdragets förutsättningar och karaktär.

Vid förfrågan om TRIS handledning, kontakta oss på
E-post: info@tris.se
Växel: 0774 - 40 66 00