Metodstöd

TRIS metodstöd hjälper verksamheter och individer i arbetet att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 
TRIS metodstöd Trippelt utsatt är lätt att anpassa.

TRIS metodstöd Trippelt utsatt är lätt att anpassa.

TRIS metodstöd Trippelt utsatt

TRIS metodstöd Trippelt utsatt ger stöd och hjälp i arbetet att utveckla handlingsplaner för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck på gymnasiesärskolan. Det är lätt att anpassa för den enskilda verksamheten och den specifika målgruppen.

 
TRIS Kommunikationsverktyg Våga förstå! är unikt i sin anpassning till målgruppen.

TRIS Kommunikationsverktyg Våga förstå! är unikt i sin anpassning till målgruppen.

TRIS Kommunikationsverktyg Våga förstå!

Våga förstå! hjälper barn och unga med kommunikationssvårigheter att uttrycka känslor och berätta om sin situation med hjälp av emojis och bilder. Verktyget är unikt då det lyfter situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.