Bli medlem

Som medlem i TRIS ställer du dig bakom organisationens värdegrund och stadgar och får kontinuerlig information om organisationens arbete. Som stödmedlem bidrar du till TRIS dagliga verksamhet utan att vara aktiv i föreningen.

Som aktiv medlem bidrar du till TRIS dagliga verksamhet genom att medverka aktivt i föreningens ideella verksamhet.

TRIS stadgar