Utbildning och publikationer

Utöver den förebyggande och akuta verksamheten bedriver TRIS även en metod- och utbildningsverksamhet. TRIS har genom åren utbildat en rad myndigheter, organisationer och andra aktörer i hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har som mål att sprida forskningsbaserad kunskap i ämnet kombinerat med konkreta och praktiska kunskaper och erfarenheter från den förebyggande och akuta verksamheten inom TRIS organisation.

TRIS erbjuder olika utbildningspaket till yrkesverksamma som på något sätt kommer i kontakt med eller är i behov av kompetenshöjning kring personer som är i riskzonen för att drabbas av eller redan utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

TRIS erbjuder även utbildningsmaterial för skolor, myndigheter och arbetsplatser.

 

Utbildning

TRIS anpassar utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld till ett skräddarsytt utbildningspaket för din organisations behov.

Handledning

TRIS erbjuder handledning i olika former. Handledningen kan vara ett komplement till våra utbildningar, men kan också utformas oberoende av en genomgången utbildning från TRIS.

Metodstöd

TRIS metodstöd hjälper och underlättar arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck för verksamheter och individer.

Publikationer

TRIS publikationer om metoder och arbetssätt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld samt arbeta med ungdomar i riskzonen.


Remissvar

TRIS remissvar till Regeringskansliet och andra relevanta myndigheter med synpunkter på förslag i regeringsärenden.

Begrepp

Vad är hedersrelaterat förtryck och hedersvåld? Vilka uttryck kan det ta och hur drabbar det individer, familjer och samhället? TRIS har sammanställt förklaringar på vanliga företeelser och begrepp inom det som kallas hederskultur.

Forskning om hedersvåld

TRIS presenterar lästips om forskning, kartläggningar, intervjustudier och rapporter kring hedersrelaterat förtryck och våld.