Jourverksamhet

TRIS jourverksamhet består av TRIS nationella jourtelefon som både vänder sig till dig som hjälpsökande och till dig som yrkesverksam samt TRIS skyddade boende och förstärkta konsultativa familjehem.

Till TRIS nationella jourtelefon 0774 - 40 66 00 kan du vända dig anonymt för att få stöd och råd både som yrkesverksam och som hjälpsökande. Jouren är öppen alla vardagar mellan 9.00- 17.00.

TRIS skyddade boende tar emot:

 • Kvinnor och män med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

 • Par som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

 • HBTQ personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

 • Barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS skyddade boende kan erbjuda den kompetens som krävs för att möta personer med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld. Boendet har nationellt upptagningsområde och tar emot planerade placeringar dygnet runt.

 
Behöver du hjälp? TRIS jourtelefon 0774 - 40 66 00 är öppen vardagar mellan 9.00- 17.00

Behöver du hjälp? TRIS jourtelefon 0774 - 40 66 00 är öppen vardagar mellan 9.00- 17.00

TRIS hjälper dig

Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Riskerar du att giftas bort? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till oss på TRIS.

Jouren är öppen vardagar mellan 9.00- 17.00.

Ring 0774 - 40 66 00.

Vi på TRIS lyssnar på dig och ger dig råd och stöd. Alla som jobbar på TRIS har tystnadslöfte och kommer inte att berätta för någon annan om vad du säger. Skulle du vara i fara diskuterar vi tillsammans vad vi ska göra. Vi hjälper dig att ta kontakt med socialtjänsten eller kuratorn i din skola och följer gärna med dig om du vill det.

Vad gör TRIS?

 • Lyssnar på dig

 • Följer med till socialtjänst, skola, polis, sjukhus, m.m

 • Erbjuder dig samtalsgrupper där du får hjälp med det du varit med om

 • Erbjuder skyddat boende där du kan bo tills din situation bli bättre

Hur hjälper TRIS?

På TRIS jobbar socionomer med lång erfarenhet av att arbete med ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har hjälpt många som kanske är i samma situation som du. Det kan till exempel handla om ungdomar som är rädda för att bli bortgifta, som inte får ha pojkvän/flickvän eller som inte får vara ute med sina kompisar.

Juridisk rådgivning

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh erbjuder i samarbete med TRIS kostnadsfri juridisk rådgivning för TRIS målgrupp i frågor om vårdnad, umgänge och migrationsärenden.
Advokatbyrån kommer att finnas tillgänglig på telefon 076 - 939 41 56, tisdagar kl.16.00 – 17.00. 

 

TRIS jourverksamhet för yrkesverksamma

Har du frågor och funderingar om TRIS eller behöver du råd och stöd i enskilda ärenden? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på vår nationella jourtelefon för yrkesverksamma. Vi som svarar har flera års erfarenhet av arbete med vuxna, ungdomar och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Jouren är öppen vardagar mellan 9.00- 17.00

Ring 0774 - 40 66 00 eller e-posta till info@tris.se.

TRIS har arbetat förebyggande och akut mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan starten år 2002. Vi vänder oss dels till individer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och dels till dig som i din yrkesroll möter individer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS är även den första organisationen i Sverige som har spetskompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Risk- och skyddsbedömningar

TRIS har flera års erfarenhet av att arbeta med risk- och skyddsbedömningar. TRIS arbetar utifrån PATRIARK som är ett evidensbaserat instrument för bedömning av risk för hedersrelaterat våld.TRIS arbetar även med att identifiera riskfaktorer bland individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck som har en intellektuell funktionsnedsättning. TRIS bistår med risk- och skyddsbedömningar för bland annat skolor, socialtjänst och sjukvårdsenheter.

Skyddat boende

TRIS skyddade boende och förstärkta konsultativa familjehem Madickengården erbjuder den kompetens som krävs för att möta individer med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS skyddade boenden och konsultativa familjehem har ett nationellt upptagningsområde och erbjuder plats till vuxna, kvinnor som män, barn, par, HBTQ-personer samt personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS skyddade boenden erbjuder behovsanpassat skydd, stöd- och motivationssamtal samt möjlighet till social samvaro och en meningsfull sysselsättning.

Boendet erbjuder:

 • Personal dygnet runt 

 • Akuta ärenden och placeringar kan tas emot dygnet runt  

 • Yttre och inre skydd  

 • En egen kontaktperson 

 • Stöd i kontakt med myndigheter  

 • Stöd- och motivationssamtal med TRIS kuratorer eller psykolog 

 • Deltagande i olika aktiviteter för att utvecklas socialt och intellektuellt  

 • Fokus på hälsa och fysisk aktivitet 

 • Fokus på studier eller arbete 

 • Förstärkt barnperspektiv där barn får tillgång till egen kontaktperson 

 • Hot- och riskbedömningar  

 • Rådgivande/utredande konsultationer, stöd i utredningar enligt SoL och LVU  

 • Långsiktig planering/stöd som tas fram tillsammans med individen och socialtjänsten utifrån individens behov och önskemål  

 • Utbildad personal inom BBIC, PATRIARK, Talking Mats och Trappansamtal  

 • Möjlighet för skyddsplacerade att hyra lägenhet  i TRIS egen regi.

 • Inom verksamheten arbetar socionomer, beteendevetare, pedagoger, jurister och IT- och säkerhetsexperter. Madickengården har även psykologer kopplade till verksamheten.

För mer information och placeringsförfrågan: Kontakta oss på 0774-406 600 eller Madickegarden.se

TRIS jourverksamhet för yrkesverksamma ger stöd i svåra frågor

TRIS jourverksamhet för yrkesverksamma ger stöd i svåra frågor