Aktiviteter

Varje vecka bedriver TRIS ett flertal aktiviteter runt om i Uppsala. Syftet med aktiviteterna är att integrera deltagarna i det svenska samhället, öka deras handlingsutrymme och hjälpa dem att skapa en meningsfull fritid. Gemensamt för aktiviteterna som TRIS erbjuder är att de alla riktar sig till tjejer och kvinnor och är kostnadsfria.

 

Barn och ungdomar

TRIS aktiviteter för barn och ungdomar riktar sig till tjejer i olika åldrar och är kostnadsfria. Hos TRIS kan tjejerna ägna sig åt meningsfulla aktiviteter som bidrar till kunskap och ger en känsla av gemenskap i ett tryggt socialt sammanhang.

Vuxna

TRIS verksamheter för kvinnor över 18 år ger deltagarna möjligheter att få mer inflytande över sina liv och att påverka sin framtid, vidga sitt sociala kontaktnät samt att utbyta erfarenheter med andra deltagare. Alla TRIS aktiviteter för kvinnor är kostnadsfria.