Remissvar

TRIS svarar på remisser

Arbetet med att skriva ett remissvar sker inom ramen för TRIS kompetenshöjande verksamhet. Underlag till ett remissvar grundas i TRIS samlade erfarenheter från samtliga tre verksamhetsområden. TRIS strävar alltid efter att hålla ett tydligt målgruppsfokus i våra yttranden. Utöver detta beaktas aktuell forskning kring relevanta teman vid varje remissvar. Vid behov konsulteras även externa sakkunniga kring ärendet.

Nedan hittar du remissvar som TRIS har lämnat:

TRIS remissvar 2019

 

TRIS remissvar 2018

TRIS svarar på remisser från Regeringskansliet och andra relevanta myndigheter

TRIS svarar på remisser från Regeringskansliet och andra relevanta myndigheter