TRIS i media

Här samlar vi intervjuer och artiklar om TRIS i olika media.

 

22/03-209 - Dagens Samhälle - En hedersstudie som suddar ut konturerna av våldet

Artikel som jämför SGM-studien med UNG-018 från TRIS

Artikeln jämför två kartläggningar av det hedersrelaterade förtrycket och våldets (HRV) omfång bland ungdomar i årskurs 9. Den ena gjord i Stockholm, Göteborg och Malmö (SGM-studien) och den andra i Uppsala (U-studien). U-studien är TRIS studie UNG-018. Båda kartläggningarna har använt samma frågeformulär men sättet på vilket svaren har bearbetas och analyserats skiljer sig.

I artikeln problematiserar författarna (Docent Astrid Schlytter och Fil.Dr. Devin Rexvid) SGM-studiens indelningsgrunder och presenterar U-studiens begrepp och resultat, bland annat för att visa på skillnaderna mellan dem och därmed deras roll i det politiska förändringsarbetet. Till skillnad från SGM-studien har U-studien fokus på flickors oskuldskrav och dess koppling till äktenskap och våld, vilket tydliggör skillnaderna i pojkars och flickors livsvillkor. 

Här finns hela artikeln - En hedersstudie som suddar ut konturerna av våldet.

14/02-2019 - SvD - De som inte får bli kära

Intervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi

TRIS har genomfört en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, Ung 018. Ung 018 presenteras den 26 februari 2019. Bakgrunden till kartläggningen är att regeringen har beslutat att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen innefattar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet.

En fråga som har ställts i enkäten som över tusen elever i årskurs nio har besvarat är "om du blir kär i någon som din familj eller släkt inte accepterar, vad tror du skulle hända då?" Hedersnormer handlar om så mycket mer än att kontrollera sexualiteten, de berövar även de unga rätten att älska någon och älskas tillbaka. Kärleksförbudet är påtagligt, konsekvenserna av att bli kär så allvarliga. I artikeln diskuteras riskerna och konsekvenserna som hedersnormer, oskuldskrav och kärleksförbud för med sig för ungdomarna.
Här finns hela intervjun - De som inte får bli kära.

26/06-2018 - Uppsala Nya Tidning - Utbrett hedersförtryck bland Uppsalas unga

Artikel om hedersförtryck bland unga i Uppsala

Hur utbrett är hedersförtryck bland unga i Uppsala? Det är en fråga som det tidigare enbart spekulerats i. Nu finns fakta. De visar bland annat att 19 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna antingen inte alls får vara med och bestämma vem de ska gifta sig med eller att valet är villkorat.

Artikeln handlar om den enkät om hedersförtryck som under våren delats ut i samtliga klasser i årskurs nio i de kommunala tätortsskolorna i Uppsala kommun, totalt tretton skolor. 1 063 elever har besvarat enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 91 procent. I artikeln besvarar TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi frågor om enkäten och vad resultaten av den innebär.
Här finns hela intervjun - Utbrett hedersförtryck bland Uppsalas unga

20/06-2018 - Uppsala.se - TRIS-grundaren utsedd till Årets Hedersupplänning

Artikel om prisutdelningen

TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi utsågs till årets hedersupplänning 2018 i en ceremoni på Uppsala slott.Årets Hedersupplänning utses varje år av Länsstyrelsen i Uppsala län. Sedan 1991 har utmärkelsen tilldelats någon som är född eller verksam i Uppsala län eller som på annat sätt har nära anknytning till länet.
Här finns hela artikeln TRIS-grundaren utsedd till Årets Hedersupplänning

19/6-2018 - P4 Uppland - Grundaren av TRIS är årets hedersupplänning

Radiointervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi

Mariet Ghadimi tilldelades utmärkelsen årets hedersupplänning av landshövdingen Göran Enander vid Uppsala slott.
Här finns intervjun att lyssna på Grundaren av TRIS är årets hedersupplänning

19/08-2017 - raoulwallenberg.se - Mariet Ghadimi vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2017

Intervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi

När TRIS grundades visste jag inte att det skulle växa och utvecklas till den organisation TRIS är idag. Från att vi var några unga kvinnor som arbetade ideellt från min systers vardagsrum är vi idag en verksamhet med ett 20-tal anställda med en nationell jourtelefon för våldsutsatta och yrkesverksamma som möter våldsutsatta. 

Mariet Ghadimi berättar om TRIS, sig själv och hur både hon och organisationen har växt och utvecklats och hur de gör skillnad.
Här finns hela intervjun - Mariet Ghadimi vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2017