TRIS lanserar en lättläst bok om hedersrelaterat våld och förtryck och intellektuell funktionsnedsättning

Sveriges första lättlästa bok om hedersrelaterat våld och förtryck bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning

Sveriges första lättlästa bok om hedersrelaterat våld och förtryck bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning

TRIS kan med stolthet presentera Sveriges första lättlästa bok om hedersrelaterat våld och förtryck mot vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning: ”Ingen ska bli gömd och glömd – En lättläst bok om heders-relaterat våld och förtryck och intellektuell funktions-nedsättning”.

Boken är den första i sitt slag och är framtagen inom ramen för TRIS Arvsfondsprojekt Gömd och Glömd. Texten, som är anpassad för målgruppen, varvas med Pictogrambilder från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vi har även glädjen att i och med denna lättlästa bok lansera helt nya Pictogrambilder som illustrerar barnäktenskap, tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Dessa bilder har tagits fram av SPSM efter önskemål och i samarbete med TRIS.

I boken finns bl.a. berättelser om intervjuade personer med intellektuell funktionsnedsättning som har daglig verksamhet. Personerna har olika erfarenheter av att leva i en hederskultur. Det kan exempelvis handla om att vara begränsad i sitt handlingsutrymme, om att inte få umgås med den man vill, om att inte få bli kär och gifta sig med den man själv vill.

Ambitionen med boken är framför allt att målgruppen:

  • ska kunna ta del av information om sina rättigheter och relevant lagstiftning,

  • få en ökad förståelse kring olika våldsformer samt hedersrelaterat våld och förtryck specifikt,

  • få möjlighet att reflektera över ämnet utifrån diskussionsfrågor som finns i anslutning till berättelserna,

  • få information om vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp vid behov.

Boken kan med fördel läsas tillsammans med personal och/eller användas som informationsmaterial i olika verksamheter som involverar personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetet med den lättlästa boken är en del av TRIS mångåriga strävan efter att göra målgruppens röst hörd och erkänd på bred front. Målet är att höja kunskapen och medvetenheten hos såväl myndigheter som andra relevanta verksamheter om målgruppens särskilt svåra och undangömda situation. När målgruppen själv har svårt att uttrycka, förklara och förstå sin egen utsatthet ligger ansvaret hos alla andra att våga se, reagera och agera i syfte att stötta och hjälpa den utsatte.

Ladda ner den lättlästa boken ”Ingen ska bli gömd och glömd” här. (pdf)

Läs mer om Arvsfondsprojektet Gömd och Glömd här.

För mer information, kontakta TRIS via e-post: info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

 

För beställning av boken i tryckt format, vänligen fyll i formuläret nedan.

(Pris för den tryckta versionen är 250kr inklusive porto)

Referens *
Referens
Eller namn om inget företagsnamn finnes
Antal av boken "Ingen ska bli gömd och glömd" som önskas
Leveransadress *
Leveransadress
Adress som boken/böckerna skall skickas till
Faktureringsadress
Faktureringsadress
Faktureringsadress
Adress som fakturan skall skickas till
TRIS Personuppgiftspolicy *
S F