TRIS bjuder in till MADICKENDAGEN 8/11 - 2019

”När jag hittade TRIS så förändrades allt. Jag fick en skyddad identitet,och flyttade långt bort från våld och hot. Helt plötsligt fanns det någrasom förstod mig, som lyssnade, och som trodde på mig. De trodde på mig såmycket att jag började tro på mig själv”   Citat från en tidigare placerad ung kvinna på Madickengården

”När jag hittade TRIS så förändrades allt. Jag fick en skyddad identitet,och flyttade långt bort från våld och hot. Helt plötsligt fanns det någrasom förstod mig, som lyssnade, och som trodde på mig. De trodde på mig såmycket att jag började tro på mig själv”

Citat från en tidigare placerad ung kvinna på Madickengården

MADICKENDAGEN är en fortbildningsdag som riktar sig exklusivt till chefer och handläggare på socialtjänst och som anordnas av TRIS skyddade verksamhet Madickengården.

Syftet för dagen är att du som deltagare ska få med dig fördjupade kunskaper och konkreta verktyg i ditt arbete med skyddsplacerade barn, ungdomar och vuxna. Alla medverkande föreläsare har flera års teoretiska och/eller praktiska erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck från sina respektive fält.

MADICKENDAGEN riktar särskilt fokus på framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. En utmaning är svårigheten att i utredningar förtydliga rekvisiten i LVU och dess koppling till hedersrelaterat våld och förtryck. LVU utarbetades under en tid då kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck var begränsad. Frågor som kommer att lyftas är bland annat:

  • Hur ska socialtjänsten tänka i utredningar enligt 2 § LVU när fysiskt våld inte förekommer?

  • Åsidosätter föräldrar sina barns känslomässiga och psykiska behov när en dotter beordras ansvaret att upprätthålla hela familjens heder, och genom att låta en sons heder vara beroende av en dotters handlingar?

  • Vilka krav bör ställas på utförare av skyddat boende eller konsultativa familjehem?

  • Vad är viktigt att tänka på under en utredning där misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck föreligger?

  • Hur ser arbetet ut på Polismyndigheten och bland åklagare? Åklagarens hantering av hedersärenden och brotten äktenskapstvång och könsstympning kommer att belysas särskilt.

  • Vad behöver du för kunskaper för att kunna stödja barn och unga i rättsliga processer?

De flesta barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks aldrig. De tvingas leva i ofrihet utan samhällets stöd och skydd. Men för de som upptäcks finns möjlighet att bygga en ny framtid.

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Plats: Elite Hotell Academia, Suttungs Gränd 6, Uppsala
Datum: 8/11 2019
Tid: 9:00-16:15
Anmälan senast: 1/11 2019

Ytterligare information, program och anmälan finns på madickengarden.se

S F