Livscirkelprogrammet – en väg in i samhället!

Livscirkeln - metodprogram för integration och ekonomisk självständighet bland asylsökande/nyanlända kvinnor.

Livscirkeln - metodprogram för integration och ekonomisk självständighet bland asylsökande/nyanlända kvinnor.

TRIS bjuder in till en halvdagsutbildning för olika aktörer som arbetar med asylsökande/nyanlända kvinnor inom Uppsala, Tierps eller Enköpings kommun. Utbildningen är kostnadsfri.

Vid utbildningstillfället kommer du att få ta del av metodhandboken Livscirkeln som syftar till att skapa bättre förutsättningar för integration och ekonomisk självständighet bland asylsökande/nyanlända kvinnor.

Du som går denna halvdagsutbildning får en genomgång av vad metodprogrammet består i. Centralt för utbildningen är att få en ökad förståelse kring särskilda sårbarhetsfaktorer som asylsökande/nyanlända kvinnor kan möta i sin integrationsprocess.

Metodprogrammet Livscirkeln är framtagen av TRIS och har använts med goda resultat i arbetet med målgruppen sedan 2008.

När: Fredagen den 18 oktober 2019 kl. 9.15-12.00

Var: TRIS lokaler i centrala Uppsala (adress meddelas vid anmälan)

Anmälan

Namn *
Namn
S F