Kommunikationsverktyget Våga förstå!

TRIS -Tjejers Rätt i Samhället har tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland utvecklat verktyget Våga förstå! TRIS erfarenheter av att i sin verksamhet möta hedersvåldsutsatta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning, visar att barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårt för att uttrycka sina känslor, relatera till och berätta om vad de utsatts för verbalt. 

Våga förstå! är ett kommunikationsverktyg som möjliggör för barn och unga med kommunikationssvårigheter att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder. Kommunikationsverktyget Våga förstå! är dessutom unikt i och med att det särskilt lyfter situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. 

Läs mer om Kommunikationsverktyget Våga förstå! här 

Verktyget Våga Förstå!

Verktyget Våga Förstå!

S F