Pressinbjudan TRIS konferens 20 maj kl. 09:00 - 16:30

TRIS anordnar en konferens om hedersvåldsutsatthet bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning Var femte vuxen med intellektuell funktionsnedsättning får inte bestämma själv vem han/hon ska gifta sig med. Siffrorna är en del av resultatet från TRIS Arvsfondsprojekt Gömd och Glömd som presenteras under slutkonferensen den 20 maj i Uppsala. På talarlistan står bland annat Åsa Lindhagen, Göran Lambertz och Rachael Clawson.

Sedan hösten 2016 har TRIS drivit Arvsfondsprojektet Gömd och Glömd om hedersvåldets omfång och karaktär bland vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. LSS-handläggare samt personal och deltagare på daglig verksamhet har intervjuats och fått svara på enkäter. Resultaten är nedslående och visar bland annat att omkring var femte yrkesverksam har kännedom eller misstanke om brukare som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck av en nära anhörigsom samtidigt är brukarens personliga assistent eller god man.

Vidare pekar resultaten på en stor utsatthet bland deltagare på daglig verksamhet där var femte vuxen inte själv får bestämma vem han/honska gifta sig med. TRIS erfarenhet är att hedersvåldutsattheten bland målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning ofta glöms bort och att kunskapsnivån bland yrkesverksamma generellt är låg.

Den 20 maj 2019 hålls Gömd och Glömdsslutkonferens med syfte att synliggöra vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Konferensen inleds av jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. Under dagen får åhörarna ta del av Gömd och Glömds projektresultat, brittisk forskning kring tvångsäktenskap av Rachael Clawson från University of Nottinghamsamt debatter med bland annat Göran Lambertz och politiker på lokal och nationell nivå.

Press är välkomna under delar eller hela konferensen den 20 maj klockan 09:00 - 16:30 på Elite hotel Academiai Uppsala.

För intervju och/eller anmälan till konferensen, kontakta:
Mariet Ghadimi Verksamhetschef
Telefon: 0707-17 65 61
Mail: mariet.ghadimi@tris.se

TRIS-tjejers rätt i samhället har arbetat förebyggande, akut och kompetenshöjande mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2002 och är en av Sveriges ledande organisationer på området. Vidare är TRIS den första organisationen i Sverige (och troligtvis världen) som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS verkar för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld där individer, barn som vuxna, utifrån egen kapacitet och förmåga kan välja sitt eget liv och sin egen framtid.

S F