Ingen ska bli gömd och glömd

TRIS konferensutgåva av ”Ingen ska bli gömd och glömd - En lättläst bok om heders-relaterat våld och förtryck och intellektuell funktions-nedsättning".

TRIS konferensutgåva av ”Ingen ska bli gömd och glömd - En lättläst bok om heders-relaterat våld och förtryck och intellektuell funktions-nedsättning".

Nu lanserar TRIS en konferensutgåva av Sveriges första lättlästa bok som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Materialet är unikt i sitt slag och är anpassat för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I konferensutgåvan presenteras valda delar ur den lättlästa boken ”Ingen ska bli gömd och glömd - En lättläst bok om heders-relaterat våld och förtryck och intellektuell funktions-nedsättning". 

I boken används bland annat pictogrambilder och i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar vi helt nya och unika bilder som ska hjälpa målgruppen att förstå tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning av flickor.  

Den lättlästa boken är framtagen inom ramen för TRIS Arvsfondsprojekt Gömd & Glömd - ett projekt om vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. Projektet är en del av TRIS arbete med individer, vuxna som barn, med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi arbetar för att målgruppen och deras särskilda utsatthet ska upptäckas och uppmärksammas av beslutsfattare och yrkesverksamma. Den lättlästa boken är ett viktigt steg framåt för att målgruppen ska få information om sina rättigheter och för att de ska kunna inkluderas och öka sin delaktighet i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Läs boken ”Ingen ska bli gömd och glömd - En lättläst bok om heders-relaterat våld och förtryck och intellektuell funktions-nedsättning" (Pdf) här.

S F