Inte alla 15-åringar i Sverige tillåts umgås med vänner av motsatt kön!

En unik studie om ungas vänskapsrelationer och föräldrastyrning som begränsar ungdomars val av vänner har publicerats.

TRIS verksamhetschef, Mariet Ghadimi har i sin roll som doktorand studerat ungdomars möjligheter att umgås med vänner på fritiden, gå hem till vänner och bjuda hem vänner. Ungefär 2300 ungdomar har deltagit i studien. Resultatet visar att det finns en grupp unga, framförallt flickor med utlandsfödda föräldrar som inte tillåts ha vänner av motsatt kön. 

Resultatet visar också ett tydligt samband med föräldrars religiositet. Exempelvis är sannolikheten mer än tio gånger större att en flicka från en mycket religiös familj ska omfattas av restriktioner i umgänget med killkompisar  i jämförelse med en flicka som uppger att hennes familj inte är särskilt religiös. Även andra sambandsförklaringar som föräldrars arbetsmarknadsanknytning och hur länge familjen bott i Sverige studeras.  

Artikeln om studien är publicerad i den nordiska vetenskapliga tidskriften BARN och kan laddas ner här.

S F