Informationsträff om Livscirkelprogrammet 12 april 2019.

Under hösten 2019 erbjuder TRIS kostnadsfri utbildning och handledning inom vårt metodprogram Livscirkeln  för dig som är yrkesverksam inom Uppsala, Enköpings eller Tierps kommun, och arbetar med asylsökande kvinnor 

Livscirkeln är ett metodprogram som syftar till att möjliggöra ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor. Metodprogrammet Livscirkeln utgår från ambitionen att stärka individers tro på sig själva och sina förmågor. Genom deltagande i Livscirkelprogrammet får individer tillgång till verktyg och resurser för att uppnå en sådan utveckling. Metodprogrammet är uppbyggt av tre delar, varav de två första bygger på en empowermentmodell på tjugo steg. Under del tre introduceras deltagarna till praktik, provanställning eller fortsatta studier.  

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Under informationsträffen berättar vi mer om Livscirkeln, våra utbildningar samt vad som förväntas av er som väljer att delta.   

När: Fredag 12 april 2019   

Har du inte möjlighet att vara med den 12 april kan du anmäla dig till infoträffen som ges den 24 maj 2019. Mer information om detta kommer senare. 

Var: Plats meddelas efter anmälan 

Pris: Deltagandet är kostnadsfritt  

Anmälan till informationsträff den 12 april 2019

Namn *
Namn
S F