Gömd & Glömd konferens - om hedersförtryck och våld den 20:e maj 2019 i Uppsala

TRIS - tjejers rätt i samhället anordnar en konferens den 20 maj 2019 där Arvsfondsprojektet Gömd & Glömd kommer att presenteras.

Projektet har kartlagt yrkesverksammas erfarenheter av och kunskaper kring utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som de möter i sitt arbete. Projektet har även kartlagt målgruppens egna erfarenheter kring våldsutsatthet.

När: Måndag den 20 maj 2019 kl kl. 8.00–16.30

Var: Elite Hotel Academia, Uppsala

Anmälan: Via TRIS facebook eller kontakta TRIS

KonferensS F