TRIS anordnar en föreläsning om jämställdhet för våldsutsatta kvinnor och barn i vårdnadsprocessen den 8:e mars 2019

På Internationella Kvinnodagen den 8:e mars anordnar TRIS en föreläsning om jämställdhet för våldsutsatta i vårdnadsprocesser tillsammans med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist och Rebecca Lagh. Advokatbyrån har många års erfarenhet av arbete med vålds- och sexualbrott, våld i nära relation och hedersrelaterad brottslighet.

Under föreläsningen kommer Rebecca Lagh och Sandra Kitlas att berätta om sitt arbete med våldsutsatta barn och kvinnor. Fokus kommer att vara på vårdnadsprocesserna och hur dessa fungerar i praktiken. Vi kommer också få ta del av några barns berättelser och hur domstolen sedan har dömt.

När: Fredag den 8:e mars

Var: Stadsbiblioteket i Uppsala Svartbäcksg. 17, 753 75 Uppsala - Karta

Anmälan: Senast 27:e Februari 2019 - på info@tris.se

S F