TRIS kartläggning UNG 018 - förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

TRIS – tjejers rätt i samhället har fått i uppdrag från Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län att kartlägga förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland unga i Uppsala.

I denna kartläggning UNG 018 har över 1000 nioendeklassare i Uppsala deltagit genom att svara på en enkät. Var femte flicka och var tionde pojke svarar att de lever med ett oskuldskrav. Det innebär att dessa ungdomar förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Fokus i UNG 018 är att titta närmare på vilket sätt oskuldskravet inverkar på ungdomars livsutrymme och möjligheten att själv få välja vänner, pojkvän eller flickvän och framtida partner. UNG 018 analyserar även förekomsten av våldsutsatthet bland unga som får välja sin framtida partner och de som inte får det.

Kartläggningen Ung 018 laddas ner här.

Se även SvD.s intervju med TRIS verksamhetschef Mariet Ghadimi - De som inte får bli kära.

S F