Juridisk rådgivning i samarbete med Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB är specialiserade inom familjerätt och migrationsrätt. Från och med den 12 mars 2019 kommer Advokatbyrån att ingå i ett samarbete med TRIS och erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning för TRIS målgrupp. 

Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB är en brottsoffer- och barnrättsbyrå. Deras klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterad brottslighet och de har stor vana av att processa i domstol. Advokatbyrån är ofta anlitade som föreläsare i brottsofferfrågor såsom sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn men också i frågor kring vårdnad, boende och umgänge, ekonomisk familjerätt, domstolsprocessen etc. De har specialkompetens inom ekonomisk familjerätt och asylrätt samt kompetens inom tvångslagstiftning såsom LVU, LPT, LVM, LRV. 

Advokatbyrån kommer att finnas tillgänglig för dig som behöver som behöver juridisk rådgivning i frågor om vårdnad, umgänge och migrationsärenden på telefon 076 - 939 41 56, tisdagar kl.16.00 – 17.00. 

Mariet Ghadimi