Konferens Gömd & Glömd - den 20:e maj 2019 i Uppsala

Välkommen till TRIS heldagskonferens om personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext och möjliga vägar framåt mot förbättringar för målgruppen.

TRIS, tjejers rätt i samhället presenterar Arvsfondsprojektet Gömd & Glömd — ett projekt som dels belyser yrkesverksammas kunskaper och erfarenheter av personer med intellektuell funktionsnedsättning utsatta för hedersvåld och förtryck, dels egna erfarenheter hos deltagare på daglig verksamhet.

Under konferensen kommer du bland annat få ta del av:

 • Praktiskt exempel på hur man kan arbeta med HRV-frågor inom daglig verksamhet.

 • En lättläst skrift riktat till personer med intellektuell funktionsnedsättning utifrån temat för konferensen.

 • En brittisk studie om tvångsäktenskap bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Panelsamtal om bl.a. lagstiftning kring tvångsäktenskap samt strategier och politiska visioner om förbättringar för målgruppen.

Ett öppningsanförande kommer att hållas av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Bland andra medverkar:

 • Göran Lambertz, f.d. justitieråd & JK  

 • Rachael Clawson, the University of Nottingham  

 • Jenny Edin, Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA)  

 • Sofia Venemalm, strateg i Uppsala Kommun  

 • Eva Christiernin(S)  

 • Angelique Prinz Blix(L)  

 • Marta Obminska(M)  

 • Petronella Fritz & Ann-Helen Westerdahl, Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad 

 • Hans Nilsson, Delaktighetsbyrån  

 • Susann Arnehed, Arvsfondsdelegationen

Moderator för dagen är Kristina Bromark, brukarombud i Uppsala kommun. 

När: Måndag den 20 maj 2019 kl. 8.00–16.30.

Var: Elite Hotel Academia, Uppsala.

Pris: Deltagandet är kostnadsfritt, men för anmäld plats som inte avbokats eller ersätts av någon annan utgår en avgift på 700 kr.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan skickas till info@tris.se senast den 3 maj. Ange eventuella allergier/kostpreferenser.

Ladda ner konferensinbjudan (pdf).

S F