TRIS - tjejers rätt i samhället är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2002.

TRIS - tjejers rätt i samhället är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2002.

Välkommen till TRIS

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter unga kvinnor och även män som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS verkar för ett integrerat och jämställt Sverige fritt från hedersnormer, begränsningar, förtryck och våld där individer, barn som vuxna, utifrån egen kapacitet och förmåga kan välja sitt eget liv och sin egen framtid. Hedersrelaterade normer och värderingar utsätter barn och vuxna för våld och förtryck och hindrar dem från att skapa ett självvalt liv. Individer hamnar utanför samhällets arenor och det bildas parallella samhällen som bryter mot de demokratiska principerna och svensk lagstiftning.


Utvalda nyheter


TRIS på sociala media