TRIS medverkar med talare hos Skolporten Konferens den 19 september 2019

Hur påverkas unga personers hälsa av hedersrelaterade begränsningar? Vad handlar vardagsheder och den hedersrelaterade värdegrunden om? Och i vilken omfattning drabbas unga av hedersrelaterat våld och förtryck idag? Att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck är ett viktigt inslag i skolans hälsofrämjande arbete.

TRIS är inbjuden som talare hos Skolportens Konferens Elevhälsa – stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål den 19 september 2019. Konferensen pågår under 19–20 september i Stockholm. Anmäl dig redan nu!

Anmälan sker hos Skolporten.

Konferensen finns även som evenemang på Facebook.

Ladda ner konferensprogrammet (pdf).

Bild: Skolporten Konferens

Bild: Skolporten Konferens

S F