Våra samverkansprojekt

TRIS samverkar med många andra organisationer i både stor och liten utsträckning. Här är några av de större samverkansprojekten som är aktuella just nu.

 

 

Kärleken är friKärleken är fri

Kärleken är fri (2014-2017) är en metodutvecklande fortsättning av det redan etablerade projektet Det handlar om kärlek och syftar till att informera barn och ungdomar om deras rättigheter, nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar, samt att stödet till utsatta ska utvecklas och säkras. Kärleken är fri (2014-2017) finansieras av Arvsfonden och genomförs av Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Projektet sträcker sig från april 2014 till april 2017. Kärleken är fri (2014-2017) innebär följande:

  • Skolturné tillsammans med en teaterföreställning för att informera barn och ungdomar om deras rättigheter, särskilt inriktat på Stockholm, Malmö, Göteborg Luleå och Umeå.
  • Ett pedagogiskt material kring hedersproblematik erbjuds skolpersonal inför skolbesöket.
  • Ett nätverk av frivilligorganisationer som har kunskap och erfarenheter av hedersproblematik skapas. Tillsammans bildar dessa organisationer ett nationellt stödforum där hedersutsatta kan få stöd och hjälp.
  • Projektet kommer särskilt att fokusera på pojkars utsatthet och begränsning utifrån deras dubbla roller som offer och förövare i hederskontexten.

TRIS medverkan i Kärleken är fri består bland annat av medverkan i det nationella stödforumet och utbildningsinsatser.

Vill du veta mer om Kärleken är fri? Kontakta då Sara Mühling på [email protected] eller på telefon 08-698 67 48 eller besök Kärleken är fris hemsida.

Kärleken är fri folder