Utbildningar om hedersvåld och förtryck

TRIS erbjuder utbildningar om hedersvåld och förtryck med flera inriktningar. TRIS har ett starkt band till forskarvärlden och alla TRIS medarbetare har flera års erfarenhet. Utbildningarna är riktade till både yrkesverksamma och andra aktörer som möter ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS utbildningar rankas högt av deltagare med höga resultat på utvärderingarna.

De utbildningar och inriktningar som vi erbjuder kan du läsa mer om nedanför och vi kan alltid skräddarsy en utbildning så att den passar just din organisation.

En bas att luta sig mot

– Om grundläggande teorier och aktuell forskning inom hedersrelaterat förtryck och våld

Denna utbildning behandlar grundläggande teorier om hedersrelaterat förtryck och våld inriktad på aktuell forskning inom området. Under utbildningen lyfter vi olika observationspunkter för hur vi kan upptäcka ungdomar som är i riskzon. Särskilt fokus ligger på risk- och hotbildsanalyser.

 • Utifrån grundläggande teorier om hedersrelaterat förtryck och våld
 • Inriktad på aktuell forskning
 • Observationspunkter: hur upptäcker vi?

10 minuter av frihet

– En utbildning om vardagsheder

Denna utbildning riktar in sig på mekanismerna bakom hedersrelaterat förtryck och våld och fokuserar på det vardagliga uttrycket av hedersrelaterat förtryck och våld; även kallad för vardagsheder. Utbildningen tar bland annat upp den sociala oskuldens betydelse och hur syster- och broderrelationen kan ta sig uttryck i en ung människas liv. Under utbildningen visas även TRIS film 10 minuter av frihet – en film om vardagsheder som följs av diskussionsövningar. Filmen ingår i utbildningspaketet och innehåller ett arbetsmaterial med övningar och diskussionsfrågor. Materialet är anpassat till både ungdomar och yrkesverksamma och kan användas i fortbildningssyfte eller som utgångspunkt för att diskutera och uppmärksamma vardagsheder.

Trippelt utsatt

– Om hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Trippelt utsatt är den mest populära utbildningen som TRIS erbjuder. Utifrån TRIS unika kartläggning om förekomsten och karaktären av hedersrelaterat förtryck och våld i gymnasiesärskolor i Sverige, har TRIS utformat en utbildning som vänder sig till olika yrkesgrupper och organisationer i hela Sverige. Deltagarna får en grundlig orientering av TRIS samlade erfarenheter om målgruppen med särskild inriktning på tvångsäktenskap. Fokus är att belysa de särskilda villkor som omfattar ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Utifrån TRIS unika rapport ”Trippelt utsatt”
 • Fokus på målgruppens särskilda villkor & utsatthet
 • Särskild inriktning på tvångsäktenskap
 • En inblick i TRIS förebyggande arbete med målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Att inte släcka bränder

– Om hur ett resultatinriktat förebyggande arbete kan se ut

Utifrån TRIS framgångsrika metoder och erfarenheter kring vårt förebyggande arbete i Uppsala har TRIS tagit fram en utbildning om hur ett förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld kan se ut.

 • TRIS framgångsrika metoder och erfarenheter kring vårt förebyggande arbete i Uppsala
 • Fokus på:
 • Idrott & hälsa: att lära känna sig själv och sin kropp och att stärka sig själv
 • Utbildning: en väg till integrering och frihet och bort från en destruktiv vardag
 • Hur resultat av ett förebyggande arbete kan mätas

 

Handledning

Som ett kompement till våra utbildningar erbjuder TRIS även handledning. Läs mer om våra handledningspaket här.