Jourverksamhet

TRIS jourverksamhet består av TRIS nationella jourtelefon som både vänder sig till dig som hjälpsökande och till dig som yrkesverksam samt TRIS skyddade boende & familjehem.  TRIS skyddade boende tar emot: kvinnor med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning, par samt medföljande barn som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS skyddade boende är det första boendet i Sverige som kan erbjuda den kompetens som krävs för att möta personer med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld. Boendet har nationellt upptagningsområde och tar emot planerade placeringar dygnet runt.

Till TRIS nationella jourtelefon kan du vända dig anonymt för att få stöd och råd både som yrkesverksam och som hjälpsökande. Jouren är öppen alla vardagar mellan 9.00- 17.00.

TRIS jouren