Utbildning & publikationer

TRIS har arbetat i över 12 år både förebyggande och akut mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vänder oss dels till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, dels till dig som i din yrkesroll möter individer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS är första organisationen i Sverige som har spetskompetens kring hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. TRIS erbjuder utbildningar, föreläsningar, handledning samt risk- och hotbildsanalyser. Dessutom erbjuder vår nationella råd– och stödtelefon råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till dig som i din yrkesroll möter personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Mobil: 0774- 406 600
Mail: [email protected]