Sommarskola

Sommaren är en kritisk period för barnen i och med den ordinarie verksamheten har stängt. Flickorna får begränsat handlingsutrymme och pojkarna har fler timmar på dygnet utan sysselsättning. Med utökade aktiviteter har vi haft möjligheten att skapa en meningsfull fritid för barnen, både på dagtid och kvällstid.

Under sommaren 2016 har vi bland annat jobbat aktivt med värderingsövningar, tittat på EM-matcher, gått på bio och även främjat integrationen genom att ha gemensamma aktiviteter med barn från olika stadsdelar. Många föräldrar har inte råd att skicka sina barn på aktiviteter under loven, våra – kostnadsfria – aktiviteter har gett barnen en meningsfull sommar och deltagarantalet har markant ökat. Barnen har känt sig delaktiga och en del av samhället. Dem har haft möjlighet till något som är en självklarhet för andra barn.

Nytt för i år img_0801har varit att flickor och pojkar har haft gemensamma aktiviteter.