Skyddat boende & familjehem

Under 2014 öppnade TRIS ett skyddat boende med spetskompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck som även är anpassade för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Boendet kan ta emot kvinnor, par och medföljande barn. Boendet erbjuder behovsanpassat skydd, stöd- och motivationssamtal samt möjlighet till social samvaro och meningsfull sysselsättning.

Målgrupp

 • Kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning
 • Par från 18 år
 • Medföljande barn

Boendet erbjuder:

 • Yttre och inre skydd
 • Stöd- och motivationssamtal
 • Social samvaro
 • Deltagande i olika aktiviteter för att utvecklas socialt och intellektuellt
 • Möjlighet att delta i gruppverksamhet
 • Fysisk och psykisk träning
 • Medföljande barn får sina egna specifika behov tillgodosedda
 • Kontaktpersoner
 • Rådgivande/utredande konsultationer, stöd i utredningar enligt SoL och LVU
 • Stöd i kontakt med myndigheter och andra organisationer
 • Hot- och riskbedömningar
 • Stöd- och motivationssamtal efter önskemål
 • Akuta ärenden och placeringar kan tas emot dygnet runt
 • Personal dygnet runt vid behov
 • Långsiktig planering/stöd tas fram med individen och socialtjänsten utifrån individens behov och önskemål
 • Utbildad personal inom BBIC
 • Inom verksamheten arbetar socionomer

För mer information och placeringar kontakta TRIS på:
[email protected]
0774-40 66 00