Ronjabollen

Ronjabollens träningar för tjejer VT17 åldrarna 8-15.

Stenhagshallen: Måndagar 16.00-17.00

Sävjaskolans idrottshall: Onsdagar 16.00-17.00

Ronjabollens träningar för tjejer VT17 åldrarna 8-12.

Gränbyskolans idrottshall: Torsdagar 16.00-17.00

Ronjabollens träningar för tjejer VT17 åldrarna 13 och uppåt.

Gränbyskolans idrottshall: Fredagar 17.30-19.00