Ronja

RonaloggaRonjaprojektet är ett avslutat projekt men konceptet med att koppla idrott och hälsa till förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck hänger kvar genom bland annat Ronja basket och Camp Ronja. Ronjakonceptet utgår Bauböcks (1996) teori om integration, vilket innebär att syftet med Ronjakonceptet och allt annat inom TRIS förebyggande arbete är att stärka barn och kvinnor till att ta klivet in i majoritetssamhället där fokusområden är integration till staten (skola), marknaden (arbete) samt det civila samhället (med fokus på idrottsföreningar). Genom Ronja och TRIS förebyggande arbete möjliggör TRIS för dessa barn och kvinnor att vara en del av majoritetssamhället och att utöka livssutrymmet både fysiskt och i tanken. Rent praktiskt går detta till genom simskola och idrottsaktiviteter, tjej- och kvinnogruppsaktiviteter så som läxhjälp, stödgrupper, studiebesök, samt sommarläger. Vidare utvärderar TRIS alltid det förebyggande arbetet genom enkäter där resultatet exempelvis visar att 60 % av deltagarna i början av ett läsår svarar att det inte är okej för deras föräldrar att de har en pojkvän, efter ett läsår hos TRIS är det endast 35 % som svarar detsamma på samma fråga.

Vill du veta mer om Ronjakonceptet? Kontakta oss då genom [email protected]

Nedan följer avslutade några verksamheter som genomförts inom Ronja.

Camp RonjaCamp Ronja är ett läger för tjejer som inte får delta i andra lägerskolor på grund av socioekonomiska förutsättningar och/eller ett begränsat handlingsutrymme. Varje år åker ledare från TRIS tillsammans med en grupp tjejer till en lägergård och sover över. Under dagarna på lägret anordnas olika aktiviteter exempelvis bada, olika lekar, lägereld och gemensam matlagning.

Syfte med projektet

Syftet med Camp Ronja är öka tillgängligheten till den svenska idrotts- och friluftskulturen samt att genom detta främja integration och vår målgrupps fysiska och psykiska hälsa.

Mål med projektet

Målen för Camp Ronja är:

  • Under 3 dagar genomföra ett läger tillsammans med 25 tjejer mellan 15-21 år.
  • Öka deltagarnas kunskap om fördelarna med en god hälsa och fysisk aktivitet, detta genom föreläsningar och praktiska övningar.
  • Genom kunskap om fysisk och psykisk hälsa öka deltagarnas självförtroende.

Vad har hänt hittills i projektet sedan starten?

I augusti 2013 åkte Ronjaprojektet för första gången på ett läger Camp Ronja tillsammans med 15 tjejer från målgruppen. Det var två dagar fyllda med lek, skratt, bad, tävlingar och god mat. Deltagarna var oerhört nöjda med lägret. I augusti 2014 åkte vi ännu en gång på Camp Ronja, detta år var 21 stycken tjejer som följde med oss på lägret.

Nedan följer lite statistik från 2014 års läger:

  • 6 av 21 tjejer som för första gången borta från sina föräldrar.
  • 7 av 21 tjejer badade för första gången utomhus i en sjö.

Det som deltagarna tyckte var roligast under Camp Ronja var att:

  • Simma
  • Dansa
  • Laga mat
  • Träffa nya vänner
  • Spela Spökboll

Vad händer efter projekttiden?

Vår förhoppning är att få projektmedel för ytterligare år så att Camp Ronja kan fortsätta utvecklas och bli ett allt större projekt.

Samarbetspartners och finansiärer

Camp Ronja finansieras av Kronprinsessparets Stiftelse.

Ronjabollen basketRonjabasket är ett idrottsprojekt som riktar sig till tjejer i åldrarna 10-15. Projektet erbjuder basketträningar 2 gånger i veckan med spelare ut Sallén basket. Träningarna är kostnadsfria och TRIS är behjälpliga med att ordna fram träningskläder.

Syfte med projektet

Syftet med Ronjabasketen är att ge deltagarna den information och erfarenhet som behövs om kost, hälsa och idrott för att de efter projektets slut själva ska våga ta eget initiativ kring träning och hälsa. En viktig del i kunskapslärandet är att få fram budskapet om att ingen annan än man själv bestämmer över sin kropp. Ingen annan har rätt att bestämma vem som ska röra den, hur vi ska använda den samt hur vi ska se ut.

Mål med projektet

Målet är att vår målgrupp ska hitta möjligheter till ett aktivt liv genom ett arbete med inriktat på idrott, hälsa och kost. Förhoppningen är att målgruppen ska bli aktiv inom idrottsrörelsen och på så sätt det civila samhället. Ronjabollen vill att idrott och hälsa ska bli ett sätt för tjejerna att våga utvecklas både fysiskt och psykiskt.

Vad har hänt hittills i projektet sedan starten?

Sedan starten av projektet har ledare från Sallénbasket genomgått utbildningar som är relevanta för målgruppen samt presentationsteknik. Under uppstartsperioden planerades de aktiviteter (träningar och teoretiska träffar om kropp och hälsa) samt att projektet presenterades i olika skolor. Efter detta har projektet genomfört träningar två dagar i veckan samt haft teoretiska träffar.

Vad händer efter projekttiden?

TRIS förhoppning är att Ronjabasketen ska bli en del av den ordinarie verksamheten i samarbete med Uppsala kommun.

Samarbetspartners och finansiärer

Finansiär för Ronjabasket är Länsstyrelsen i Uppsala län.