Ung 018

Publikationen Ung 018 om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar i Uppsala

Publikationen Ung 018 om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar i Uppsala

Ung 018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

TRIS – tjejers rätt i samhället har fått i uppdrag från Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län att kartlägga förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland unga i Uppsala.

Detta har resulterat i rapporten UNG 018. Kartläggningen i UNG 018 lyfter särskilt frågan kring tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen samt vad unga tycker om lagen mot tvångsäktenskap och barnäktenskap som trädde i kraft den 1 juli 2014. Rapporten har en jämförande och beskrivande ansats.

Ladda ner rapporten Ung018

För beställningar och vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F