Kommunikationsverktyget Våga förstå! - Metodstöd

Med Våga förstå! kan svåra saker uttryckas.

Med Våga förstå! kan svåra saker uttryckas.

Våga förstå! är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga i olika åldrar och med olika typer av kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder.  

Kommunikationsverktyget Våga förstå! är unikt i och med att det särskilt lyfter situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. 

TRIS (Tjejers rätt i samhället), som i sin verksamhet möter hedersvåldsutsatta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning, har tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland utvecklat Våga förstå! för att hjälpa dem att kommunicera. TRIS erfarenheter visar att barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårt för att uttrycka sina känslor, relatera till och berätta om vad de utsatts för verbalt. 

Kommunikationsverktyget Våga förstå! är tänkt att användas för att underlätta kommunikation i olika situationer och verksamheter tillsammans med en vuxen som i sitt yrke möter barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Våga förstå! ger barn och unga möjligheten att berätta om vad de varit med om och ökar deras möjligheter att kunna vara delaktiga och att själva kunna påverka sin situation. 

Kommunikationsverktyget Våga förstå! består av ”scenariobilder” som beskriver både personer, föremål och händelser samt emojis som illustrerar känslor. Dessa kan användas tillsammans för att beskriva ett skeende eller ett händelseförlopp och de ger även stöd åt att uttrycka känslor. De kan användas en och en eller sättas ihop flera stycken, allt efter behov och vad som passar för tidpunkten. Verktyget är ett stöd för de yrkesverksamma så att de i sin tur kan hjälpa de barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck att själva berätta sin egen historia sätta ord på sina tankar, känslor och erfarenheter. Verktyget kan även användas som stöd i samtal med nyanlända barn och unga som har svårt att uttrycka sig på svenska. 

Kommunikationsverktyget Våga förstå! är ett onlineverktyg som kan användas här.

S F