Livscirkeln – ett metodprogram med syfte att möjliggöra ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor

Logotyp_Livscirkeln_RGB-500px.jpg

TRIS Publikation Livscirkeln – ett metodprogram med syfte att möjliggöra ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor kan ej beställas eller köpas fristående. Publikationen ingår som del av ett utbildningspaket inom vilken man även får tillgång till metodhandboken med tillhörande e-baserad ”Övningsbank”.

Utbildningspaketet Ledarutbildning inom Livscirkeln

För vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F