Trippelt utsatt - Metodstöd

Trippelt utsatt metodstöd ger stöd och hjälp i arbetet att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan.

Trippelt utsatt metodstöd ger stöd och hjälp i arbetet att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan.

Trippelt utsatt metodstöd – Att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan är ett material framtaget i syfte att vägleda gymnasiesärskolor och andra verksamheter som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning som befinner sig i riskzonen att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Metodstödet är utformat som ett underlag för att bättre kunna arbeta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld som är anpassad för den enskilde verksamheten och den specifika målgruppen.

TRIS erbjuder både handledning och utbildning kring användandet av detta metodstöd.

För beställningar och vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F