Trippelt utsatt

Publikationen Trippelt utsatt kartlägger hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Publikationen Trippelt utsatt kartlägger hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Trippelt utsatt – En kartläggning av hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

TRIS publikation Trippelt utsatt bygger på projektet Nå vidare och dess arbete med att uppmärksamma och kartlägga gymnasiesärskoleelever som lever med hedersnormer och begränsningar. Inom ramen för detta projekt lyftes även personalens erfarenheter av elever som lever med hedersnormer.

Rapporten Trippelt utsatt är den första i sitt slag som belyser omfång och karaktär av utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld bland elever på gymnasiesärskolan i Sverige.

För beställningar och vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F