Nå- vidare gruppmaterial

TRIS Nå- vidare gruppmaterial är en konkret hjälp för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

TRIS Nå- vidare gruppmaterial är en konkret hjälp för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

TRIS publikation Nå- vidare är ett gruppmaterial som syftar till att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med en intellektuell funktionsnedsättning. Gruppmaterialet framtogs i första hand för att fungera som ett tjejgruppsmaterial, men den kan med fördel även användas i killgrupper. Nå- vidare gruppmaterial riktar sig främst till personal på grundsärskolor och gymnasiesärskolor, men kan också användas inom andra områden som exempelvis daglig verksamhet.

Nå vidare - Innehåll

Gruppmaterialets första del består av en grundläggande beskrivning av den hedersrelaterade värdegrunden och vad den får för konsekvenser för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Gruppmaterialets andra del består av instruktioner för gruppövningar uppdelade på åtta träffar samt tips för en avslutningsträff. Gruppmaterialet ska ses som en bank av övningar där den som är gruppansvarig har möjlighet att anpassa träffarna utifrån de aktuella deltagarna.

TRIS erbjuder både handledning och utbildning kring användandet av detta gruppmaterial.

För beställningar och vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F