Kompetensteamsrapport

TRIS Kompetensteamsrapport kartlägger yrkesverksammas attityder, kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat förtryck och våld.

TRIS Kompetensteamsrapport kartlägger yrkesverksammas attityder, kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat förtryck och våld.

Kompetensteamsrapport - En kartläggning om yrkesverksammas attityder, kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat förtryck och våld.

Syftet med kompetensteamsprojekten var att synliggöra och öka kunskaperna bland yrkesverksamma om unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld samt även att lägga grunden för en samverkan mellan kommunala, landstings samt statliga myndigheter och enheter.

Målet var att deltagarna i kompetensteamsprojekten skulle få djupare kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld riktat mot personer med eller utan en intellektuell funktionsnedsättning.

Ladda ner kompetensteamsrapporten (PDF)

För beställningar och vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F