Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur

funktionsnedsatt-i-hederskultur-bw-webb.gif

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur är en kortfattad vägledning för yrkesverksamma kring arbete med och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Denna skrift är framtagen för att ge en snabb överblick kring särskilda sårbarhetsfaktorer hos personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever med hedersnormer i familjen samt vad man som yrkesverksam ska vara uppmärksam på i bemötandet av målgruppen. Skriften är framtagen som ett komplement till TRIS rapport Trippelt utsatt som kartlagt omfång och karaktär av hedersrelaterat våld och förtryck bland elever på gymnasiesärskolan.

Ladda ner skriften (PDF)

För mer djupgående information om att arbeta förebyggande mot utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning finns TRIS metodstöd tillgängligt för nedladdning här.

Ladda ner metodstöd (PDF)

Här kan du läsa mer om projektet Trippelt Utsatt.

För beställningar och vidare information om TRIS utbildningar:
Kontakta oss på info@tris.se eller ring vår växel på 0774-40 66 00.

S F