Webshop & publikationer

TRIS arbetar ständigt fram metoder och arbetssätt för att förebygga och arbeta med ungdomar som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS är bland annat den enda organisation i Sverige som kartlagt omfång och karaktär av hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du ladda ner och beställa TRIS publikationer.

 

Trippelt utsatt – En kartläggning av hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Ladda ner här!Trippelt utsatt 1

 

Trippelt utsatt metodstöd – Att utveckla en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld på gymnasiesärskolan

Ladda ner här!

Namnlös

Nå- vidare gruppmaterial 

Beställ Nå- vidare här! 

na-vidare-gruppmaterial

10 minuter av frihet- En film om vardagsheder

Beställ och se filmen här!

TIO MINUTER AV FRIHET BILD

 

Att vara funktionsnedsatt och leva i en hederskultur – En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld

Ladda ner här!

 

Namnlös

 

Kompetensteamsrapport- En kartläggning om yrkesverksammas attityder, kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat förtryck och våld

Ladda ner här!

Kompetensteam