Kulturverksamhet

TRIS har sedan starten 2002 arbetat med förebyggande aktiviteter riktat med tjejer och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med aktiviteterna har varit att utöka målgruppens handlingsutrymme och plats på samhällets olika arenor. En samhällsarena som TRIS målgrupp sällan får tillgång till är kulturen. TRIS erfarenhet är att det är genom levda erfarenheter som en individs referensramar breddas och hon får förståelsen att ett självständigt liv också kan gälla henne.  

Syfte  

Syftet med kulturverksamheten är att öka tillgången till kultur för TRIS målgrupp samt bredda synen på vad kultur är och vem den är till för. Vidare är syftet att den grupp med ungdomar som TRIS arbetat med under föregående projektår ska få möjlighet till att fördjupa sig inom några utvalda kulturområden och på så sätt ta ytterligare steg in på kulturarenan och den civila sektorn. Ett exempel på ett sådant område är konst.  

Mål  

Projektet mål är att:  

  • Målgruppen ska få kunna ta del av olika kulturupplevelser i form av att besöka muséer, teatrar, biografer och musikevenemang.  

  • Målgruppen själva ska få levda erfarenheter och praktiskt delta i kulturlivet genom att få medverka i olika workshops och skaparverkstäder, där de får lära sig att uttrycka sig genom olika typer av praktiker.  

Genomförande  

TRIS kommer att erbjuda aktiviteter där man dels får iaktta konst och kultur genom exempelvis studiebesök på bland annat museer, teaterbesök, studieresor och stadsvandringar. Bland annat har projektet gjort besök på Disagården, Bror hjorts hus, filmfestivaler, stadsbiblioteket och Upplands muséet.  

Vidare ska deltagarna själva få testa på och fördjupa sig inom olika former av skapande såsom skrivarverkstad, målning, skulptering, dans och musik. Under våren 2019 har TRIS bland annat erbjudit konstverkstad i samarbete med Barnens Åhus. Konstverkstaden resulterade i en utställning i Uppsala.  

Samarbetspartners och finansiärer  

Projektet finansieras av Natur och kultur. 

S FPågående