TRIS metod & utbildning

TRIS metod & utbildning är ett projekt som arbetat med framförallt socialtjänst och socialnämnder i Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens län. Projektet syftade till att öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Inom projektet togs även en metod fram för att kartlägga hedersvåldsutsatthet bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med projektet var att öka kunskapen och medvetenheten bland socialhandläggare och socialnämnder om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Projektet syftade också till att ta fram en metod för att kartlägga om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, som även är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Mål

Målet med projektet var att genom utbildningar och föreläsningar ge socialhandläggare och socialnämnd ökad kunskap och/eller fördjupad kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.

Efter projektet

Efter projekttiden har metoden för att kartlägga hedersvåldsutsatthet bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning spridits och använts inom TRIS verksamhet. Vidare har TRIS påbörjat samtal med myndigheter och forskare om det fortsätta arbetet med kartläggningsinstrumentet.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet finansierades av Länsstyrelsen Östergötland och samarbetade med bland annat Länsstyrelsen Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

S FAvslutat