Samverkansprojekt Kärleken är fri

Kärleken är fri var en metodutvecklande fortsättning av det redan etablerade projektet Det handlar om kärlek. Samverkansprojekt Kärleken är fri pågick från 2013 – 2017.

Syfte

Syftet med Samverkansprojekt Kärleken är fri var att informera barn och ungdomar om deras rättigheter, nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar, samt att stödet till utsatta ska utvecklas och säkras.

Genomförande

  • Skolturné tillsammans med en teaterföreställning för att informera barn och ungdomar om deras rättigheter, särskilt inriktat på Stockholm, Malmö, Göteborg Luleå och Umeå.

  • Ett pedagogiskt material kring hedersproblematik erbjöds skolpersonal inför skolbesöket.

  • Ett nätverk av frivilligorganisationer som har kunskap och erfarenheter av hedersproblematik skapades. Tillsammans bildar dessa organisationer ett nationellt stödforum där hedersutsatta kan få stöd och hjälp.

  • Projektet fokuserade särskilt på pojkars utsatthet och begränsning utifrån deras dubbla roller som offer och förövare i hederskontexten.

TRIS medverkan i Kärleken är fri bestod bland annat av medverkan i det nationella stödforumet och utbildningsinsatser.

Länk till hemsida för projektet Kärleken är fri

Samarbetspartners och finansiärer

Kärleken är fri finansierades av Arvsfonden och genomfördes av Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland, Folkteatern i Gävleborg och med medverkan av TRIS

S FAvslutat