Ronjaloppet - Ett lopp för kvinnors, barns och mänskliga rättigheter!

Ronjaloppet är en del av TRIS populära Ronjaprojekt; ett projekt för tjejer (10 – 20 år) med ett begränsat handlingsutrymme. Dessa tjejer är sällan med på skolans idrottslektioner och söker sig vanligtvis inte till idrottsföreningar eller gym. Genom Ronjaloppet vill TRIS uppmärksamma dessa tjejer och ge dem chansen att tillsammans med TRIS och andra tjejer springa ett lopp för barns, kvinnors och mänskliga rättigheter.

Syfte

Att uppmärksamma situationen för kvinnor och tjejer som lever i en hederskontext samt att ge dessa tjejer chansen att tillsammans med TRIS och andra tjejer springa ett lopp för barns, kvinnors och mänskliga rättigheter.

Genomförande

Hösten 2012 anordnade TRIS för första gången Ronjaloppet där ca 100 tjejer och kvinnor sprang och promenerade runt den 5 km långa banan. 2012 års tema var “Alla kan springa och springa är en rättighet”. TRIS ville uppmärksamma målgruppen unga tjejer som har ett begränsat handlingsutrymme där man varken får, kan eller vågar springa själva när det är mörkt ute. För varje år anordnades loppet under ett särskilt tema.

I 2013 års upplaga av Ronjaloppet deltog 170 kvinnor som gick, joggade och sprang i kampen mot barn- och tvångsäktenskap.

Temat för 2014 års lopp var kampen mot könsstympning. Nytt för 2014 var att man även kunde springa i lag och att loppet även var öppet för män.

Från och med 2016 tog Sirius Fotboll över som arrangör för Ronjaloppet.

S FAvslutat