Kompetensteamprojekten

Kompetensteamprojekten utgjordes av två projekt vars målgrupp var yrkesverksamma från olika yrkesgrupper, myndigheter och enheter som i sitt arbete möter personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Kompetensteamsprojekten bedrevs i Uppsala, Järfälla samt Skåne län. Målet var att dessa kompetensteam skulle leva kvar efter projekttiden och fungera som en resurs inom kommunen eller länet.

Syfte

Syftet var att erbjuda deltagarna kostnadsfri fortbildning inom området hedersrelaterat förtyck och våld med särskild inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.

Genomförande

Under projekttiden erbjöds kompetensteamen en mängd fortbildningsseminarier, konferenser och utbildningsdagar och workshops. Dessa har behandlat grundläggande teorier och aktuell forskning om:

  • Hedersrelaterat förtryck och våld

  • Hedersrelaterat förtryck och våld bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

  • Söderhamnsmodellen

  • Skolans möjligheter och begränsningar

  • Könsstympning

  • Särskolor och särgymnasiers uppgift och arbete

  • Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Skåne

  • Hur en arbetsplats kan ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld som är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förutom TRIS egna föreläsare så har projektet även haft gästföreläsare så som Iman Hussein, Marlene Stenman, Petra Blom Andersson samt kvinnofridssamordnare från Hörby, Lund och Malmö.

Finansiering

Kompetensteam Skåne finansierades av Länsstyrelsen Skåne och Kompetensteamsprojektet i Uppsala och Järfälla finansierades av Länsstyrelsen Östergötland.

Publikationer

Kompetensteamsrapporten kan laddas ner eller beställas från TRIS publikationer.

S FAvslutat