Förebygg i tid – att arbeta med tjejgrupper inom särskolan

TRIS har länge arbetat med målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. För denna grupp har TRIS tagit fram ett tjejgruppsmaterial som heter Nå-vidare och som vi kostnadsfritt erbjöd till samtliga landets gymnasiesärskolor. TRIS erbjöd även yrkesverksamma inom gymnasiesärskolan en kostnadsfri utbildning och handledning i användandet av materialet.

Syfte

Syftet med projektet Förebygg i tid var att sprida tjejgruppsmaterialet Nå-vidare till yrkesverksamma inom gymnasiesärskolor samt att utbilda och handleda i tjejgruppsmaterialet för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Genomförande

TRIS har kartlagt samtliga utbildningsförvaltningar i Sverige och kontaktat kommuner och länsstyrelser för att informera om projektet. Vidare har samtliga kommuner erbjudits kostnadsfria beställningar av TRIS tjejgruppsmaterial Nå-vidare samt kostnadsfri utbildning och handledning i användandet av tjejgruppsmaterialet. TRIS har även att deltagit och ställt ut på särskolans rikskonferens i maj 2017.

Finansiering

Projektet finansierades av Länsstyrelsen Östergötland.

Publikationer

Nå vidare Gruppmaterial kan laddas ner eller beställas från TRIS publikationer.

S FAvslutat