Pojkar, heder och idrottssverige

TRIS-tjejers rätt i samhället har sedan starten fokuserat på kvinnors och flickors utsatthet inom den hedersrelaterade värdegrunden. Under tidens gång har vi dock fått möjligheter att upptäcka, bit för bit, pojkars roll i hederskontexten – både som förövare, men också som offer. Den rollen är enormt komplex och det finns lite forskning som förklarar den. Med detta som bakgrund påbörjade TRIS, med projektmedel från MUCF-myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällefrågor, från och med november 2015, projektet ”Pojkar, heder & idrottssverige”.

Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga idrottsföreningarnas kunskap och erfarenhet av pojkarnas dubbla roller som dels förövare och dels offer. Detta för att i sin tur se om idrottsrörelsen har möjlighet att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Samtidigt kommer den data som samlas in under projektet kunna visa omfång och karaktär av de dominerande värdegrunderna som råder bland pojkarna.

Mål

Målet för projektet är att kunna identifiera idrottsrörelsens möjligheter att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland unga pojkar. Förhoppningarna är att man genom kartläggningar av idrottsföreningars erfarenhet och kunskap kan få en bättre bild av pojkarnas utsatthet av hedersnormer. Liksom många killar, återfinns även de som antas leva med hedersnormer, inom idrottsföreningarna.

Genomförande

Vi kommer att under projektet försöka nå ut till 16 idrottsföreningar och 80-10 ledare. Genom enkäter, utbildningar, intervjuer och seminarier kommer vi få en första inblick i pojkarnas livssituation.

Aktuellt

Är du aktiv inom en idrottsförening och arbetar med killar i din roll som exempelvis ledare, tränare eller styrelsemedlem? Då skulle vi behöva din hjälp att fylla i följande enkät om pojkar, integration och idrottssverige.

Klicka här för att fylla i enkäten! 

Dina svar kommer att ligga till grund för en rapport om idrottens möjligheter till att arbeta med integration samt vilka erfarenheter och kunskaper som finns inom idrotten i Uppsala län. Du ska inte skriva ditt namn någonstans på enkäten och heller inte vilken förening du representerar. Det innebär att du är anonym. Det är såklart frivilligt att fylla i enkäten. Enkäten tar ungefär 5 -7 minuter att svara på.

Vi har också möjlighet att komma ut till din förening och berätta om projektet, kontakta [email protected] för mer information.