Pågående projekt

Tris arbetar ständigt för att ta fram nya och bättre metoder att motarbeta hedersrelaterat förtryck och våld. I detta syfte skapar och driver TRIS olika projekt både på lokal och nationell nivå i Sverige.